Odvody do zdravotnej poisťovne

+ pridať k obľúbeným

Zdravotné poistenie


Výpočet minimálneho mesačného preddavku na poistné

Výška minimálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2011 je 329,06 €. (Priemerná mesačná mzda roku 2009 744,50€ x 44,2%)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby bez zdravotného postihnutia je v roku 2011 vo výške 46,06€ (329,06x14%). Preddavok na poistné SZČO so zdravotným postihnutím (je invalidnou osobou alebo osobou s ťažkým zdravotným postihnutím) je vo výške 23,03€ (329,06x7%).